inschrijfformulier (fok) inventarisatie

Exterieur fokinventarisatie aankeuring

Inschrijving is mogelijk voor honden, die op de datum van de keuring de leeftijd hebben van 18 maanden of ouder.

Zodra er een datum vast staat voor de organisatie van de keuring, wordt er contact met u opgenomen.

inschrijfgeld a € 35,-- overmaken op:
NVBH inz FTC
NL32RABO0115753362
ovv inventarisatie exterieur/ en de naam van de hond