inschrijfformulier (fok) inventarisatie

Exterieur fokinventarisatie aankeuring

Inschrijving is mogelijk voor honden, die op de datum van de keuring de leeftijd hebben van 18 maanden of ouder.

Zodra er een datum vast staat voor de organisatie van de keuring, wordt er contact met u opgenomen.

inschrijfgeld a € 35,-- overmaken op:
NVBH inz FTC
NL47 RABO 0125 1179 57
ovv inventarisatie exterieur/ en de naam van de hond