Kennels

Mogelijke kennelvermeldingen:

Voor de NVBH-fokker is het mogelijk om een kennelvermelding op te nemen met een link naar de eigen website. Bovendien kan elk NVBH-lid dat wel eens een nestje Belgische Herders fokt zich aanmelden voor de gratis kennelvermelding.

Kennelvermelding € 0,00
Kennelnaam met adresgegevens, link naar eigen website en vermelding e-mailadres.
N.B. Deze kennelvermelding is mogelijk voor ieder NVBH-lid dat weleens fokt met Belgische Herders.

Kennelvermelding € 25,00
Naast bovenstaande gegevens wordt ook een kenneladvertentie geplaatst op de site, bestaande uit een pagina met wat meer informatie en enkele foto’s. 

Indien u hier nog geen link heeft naar een eigen kennelvermelding, dan kunt u uw advertentiekennelvermeldingswens e-mailen naar de fokkerij@nvbh.eu.
Geef aan welke soort kennelvermelding u wilt, die van € 0,00 of € 25,00, en lever bij de betaalde variant maximaal 2 foto’s aan samen met advertentietekst en te gebruiken logo.
Voor elke advertentie dient u de volgende basisgegevens aan te leveren:

  • Kennelnaam
  • Naam Fokker
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Website-adres
  • E-mailadres
  • Variëteit(en)
  • Telefoonnummer(s)

Ga via onderstaande links direct naar het kenneloverzicht van de: