Technische Commissie Werkhonden (TCW)

Kijk voor de commissieleden Technische Commissie Werkhonden

Wat wordt er o.a. door de Technisch Commissie Werkhonden gedaan?

 • De TCW behartigt de belangen met betrekking tot. het behoud van de gebruikswaarde van de Belgische Herder door middel van het stimuleren van de africhtingssport en het organiseren van hiermee in verband staande evenementen.
 • De TCW behandelt alle zaken aangaande de africhtingsactiviteiten met betrekking tot de werkende Belgische Herder.
 • De TCW informeert de NVBH Kringgroepen over reglementswijzigingen en -aanpassingen vanuit de Raad van Beheer en Commissie Werkhonden.
 • Minimaal eenmaal per jaar vindt een overlegvergadering plaats tussen de TCW en een afvaardiging van max. 2 personen per Kringgroep. De voorzitter van de TCW leidt deze vergadering.
 • Voor de jaarlijkse africhtingsexamens die de NVBH-Kringgroepen aanvragen, dient de TCW toestemming te verlenen.
 • De financiĆ«le administratie inzake afdracht van de examengelden aan de NVBH vindt door de TCW plaats.
 • De TCW adviseert het bestuur NVBH in alle zaken betreffende de werkhonden met betrekking tot Belgische Herders. Een afgevaardigde van de TCW vertegenwoordigt de NVBH in vergaderingen van de Commissie Werkhonden (CWH) van de Raad van Beheer.
 • De TCW organiseert het jaarlijkse Nederlands Kampioenschap IGP. Kringgroepen kunnen participeren in de uitvoering van de organisatie.
 • Het verzorgen van kopij ten behoeve van het cluborgaan en de website met betrekking tot examen- en wedstrijdresultaten van Belgische Herdershonden.
 • De TCW draagt zorg voor het beheer van de pakwerklicenties welke door de NVBH worden afgegeven.
 • Aan de hand van de jaarlijkse Nationale kwalificatiedag via de NBG pakwerkersdagen, vindt een beoordeling van de status van de NVBH-pakwerkers plaats.
 • Jaarlijks selecteert de TCW een aantal Nederlandse combinaties van geleider-hond welke de NVBH zullen vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap IGP en Mondioring voor Belgische Herdershonden, waarbij het Nederlands Kampioenschap IGP van de NVBH een verplichte wedstrijd is voor de IGP deelnemers aan de Wereldkampioenschappen.