Technische Commissie Werkhonden

Rekeningnummer: NL98 RABO 0115 7533 38 / RABONL2U t.n.v. NVBH/TCW


Verdeling taken en verantwoordelijkheden

Jan Willem Tesink
Voorzitter

 • Communicatie
  • Hoofdbestuur
  • CWH
 • OrganisatieWK FMBB teams IGP / Mondioring

Nico van Vliet
mail: Secretaris / Budgethouder

 • Communicatie
  • Hoofdbestuur
  • Kringgroepen
  • Overige NVBH Commissies
  • CWH examens en wedstrijd uitslagen
  • Redactie en Website voor examens en uitslagen
 • Organisatie NK Belgische Herders

Egon Amrein
Pakwerkerszaken

 • Communicatie Hoofdbestuur
 • WK FMBB teams IGP / Mondioring
 • Organisatie NK Belgische Herders