ZooEasy Leesaccount

De online database van Zooeasy is een programma voor registratie van gegevens van rashonden. Het programma biedt de mogelijkheid tot het invoeren van stamboomgegevens, gezondheidsgegevens en testuitslagen. Deze module is ontwikkeld met hulp van Universiteit Wageningen. De NVBH heeft een vijftal jaar geleden een licentie voor ZooEasy aangeschaft en is gedurende deze tijd actief geweest met het vullen van de database. Belangrijk hierbij is dat uitsluitend gebruik gemaakt is van gestaafde informatie, dus geen informatie van “horen zeggen”.

Op 4 maart 2017 heeft de Ledenvergadering akkoord gegeven op het voorstel om onze leden de mogelijkheid te bieden tot het aanschaffen van een leesaccount op onze ZooEasy database. M.b.v. het leesaccount kunnen alle stamboom- en gezondheidsgegevens (m.u.v. adresgegevens) van Belgische Herdershonden bekeken worden, proefstambomen samengesteld worden en inteeltpercentages berekend worden.

Met behulp van het leesaccount kunnen:

  • Alle stamboom- en gezondheidsgegevens (m.u.v. adresgegevens) van Belgische Herdershonden bekeken worden;
  • Proefstambomen samengesteld worden;
  • Inteeltpercentages berekend worden.
  • De kosten van het leesaccount zijn 7,50 euro per kalenderjaar.
  • Inlogpagina van ZooEasy Online: https://www.zooeasyonline.com/login.php

De kosten van het leesaccount zijn 7,50 euro per kalenderjaar.
U kunt een leesaccount aanschaffen door contact op te nemen met de penningmeester