ZooEasy Leesaccount

De online database van Zooeasy is een programma voor registratie van gegevens van rashonden. Het programma biedt de mogelijkheid tot het invoeren van stamboomgegevens, gezondheidsgegevens en testuitslagen. Deze module is ontwikkeld met hulp van Universiteit Wageningen. De NVBH heeft een vijftal jaar geleden een licentie voor ZooEasy aangeschaft en is gedurende deze tijd actief geweest met het vullen van de database. Belangrijk hierbij is dat uitsluitend gebruik gemaakt is van gestaafde informatie, dus geen informatie van “horen zeggen”.

Op 4 maart 2017 heeft de Ledenvergadering akkoord gegeven op het voorstel om onze leden de mogelijkheid te bieden tot het aanschaffen van een leesaccount op onze ZooEasy database. M.b.v. het leesaccount kunnen alle stamboom- en gezondheidsgegevens (m.u.v. adresgegevens) van Belgische Herdershonden bekeken worden, proefstambomen samengesteld worden en inteeltpercentages berekend worden.

Met behulp van het leesaccount kunnen:

  • Alle stamboom- en gezondheidsgegevens (m.u.v. adresgegevens) van Belgische Herdershonden bekeken worden;
  • Proefstambomen samengesteld worden;
  • Inteeltpercentages berekend worden.
  • De kosten van het leesaccount zijn 7,50 euro per kalenderjaar.
  • Kijk onder aan deze pagina voor meer informatie over ZooEasy (download).

De kosten van het leesaccount zijn 7,50 euro per kalenderjaar.
U kunt een leesaccount aanschaffen door:

  • € 7,50 over te maken
  • op bankrekening NL47 RABO 0125 1179 57
  • t.n.v. NVBH: ZooEasy/Gezondheid
  • onder vermelding van: lidnummer, naam (Voor en Achternaam) en emailadres (alle gegevens zijn nodig om het lees account te activeren).

Het batig saldo van de rekening NVBH: ZooEasy/Gezondheid wordt gedoneerd, c.q. gereserveerd voor onderzoek t.b.v. de gezondheid van de Belgische Herdershond zoals bv. het maagkankeronderzoek.

Een samenvatting van ZooEasy vind u onder “Formulieren“.