Plaatsingsbeleid dek- en geboorteberichten

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 22 augustus 2020 is het hieronder vermelde aangenomen.

Voldoet aan alle eisen van de NVBH:

Fokcombinaties die zijn aangevraagd bij de Commissie Fokkerij en voldoen aan het fokreglement van de NVBH worden vermeld op op Facebook-pagina, de website en in het clubblad. Vermeld wordt:

 • Datum van dekking/geboorte
 • Bij het dekbericht op de website kan één foto van de reu en één foto van de teef gepubliceerd worden
 • Bij het geboortebericht op de website kan één foto van de reu , één foto van de teef en één foto van de puppy’s/het nest gepubliceerd worden
 • Kennelnaam
 • Naam, adres, telefoonnummer, email en hyperlink naar de website van de Kennelhouder
 • Beide fokdieren met vermelding van de ouders
 • Behaalde officiële show/werk titels van de Raad van Beheer en NVBH
 • Uitslagen van de NVBH gedragstest en HD onderzoek
 • Eigenaar van de dekreu

Voldoet niet aan de eisen van de NVBH:

Fokcombinaties die niet zijn aangevraagd en/of niet voldoen aan het fokreglement van de NVBH worden wel vermeld op de website, maar niet op de Facebook-pagina en niet in het clubblad. Deze combinaties komen op de website altijd onder de combinaties, die wel aan het fokreglement voldoen en er wordt bij vermeld op welke punt(en) de combinatie niet aan het VFR voldoet. Aanmelden van deze nesten kan via het formulier “Voorgenomen dekking” en formulier “Vervolgformulier dekking”.

Verder geldt:

 • Uiterlijk op de 5e dag van de loopsheid van de teef, moet een voorlopig dekbericht worden ingevoerd. De fokkerij commissie zal de combinatie dan toetsen op het voldoen aan het VFR. Zorg aub dat het formulier zo compleet mogelijk is ingevuld en dat alle diploma’s/ certificaten in het bezit zijn van de fokkerij commissie.
  Als de beoogde combinatie aan het VFR voldoet, komt het nest in aanmerking voor plaatsing op de website en in het clubblad.
 • Uiterlijk 3 weken na de dekking moet het definitieve dekbericht binnen zijn. Als er gebruik gemaakt is van een andere reu dan de reu die opgegeven is bij de voorgenomen dekaangifte, dan dient hiervoor een nieuw formulier “Voorgenomen dekking” ingezonden te worden met alle benodigde documenten
 • Indien de teef leeg blijft, kunt u hiervoor het “Vervolgformulier dekking” invullen. Het dekbericht zal dan verwijderd worden.
 • Bij geboorte van het nest, kunt u ook gebruik maken van het “Vervolgformulier dekking”. Vermeldt daarin de geboortedatum, het aantal pups (reu/teef) en de variëteit. Daarna zal uw nest verschijnen bij de geboren nesten
 • Verlenging van een geboortebericht dient vóór het bereiken van de 8 weken te gebeuren, anders wordt het geboortebericht bij 8 weken verwijderd.


Als vervolg op de voorgenomen dekking kunt u gebruik maken van het Vervolgformulier dekkingen. Hiermee kunt u:

 • Dekbericht aanmelden
 • Melden leeg blijven teef
 • Geboortebericht aanmelden (indien geen voorgenomen dekbericht aangemeld is, dient dit eerst te gebeuren)

Voor vragen aan de Commissie Fokkerij: contact


De Commissie Fokkerij bepaalt hoe een dek- of geboortebericht geplaatst wordt.