Plaatsingsbeleid dek- en geboorteberichten

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 19 december 2011 is het hieronder vermelde aangenomen.

Met toestemming van NVBH:

Fokcombinaties die zijn aangevraagd bij de Commissie Fokkerij en voldoen aan het fokreglement van de NVBH worden vermeld op de website en in het clubblad. Vermeld wordt:

 • Datum van dekking/geboorte
 • Bij het dekbericht op de website kan één foto van de reu en één foto van de teef gepubliceerd worden
 • Bij het geboortebericht op de website kan één foto van de reu , één foto van de teef en één foto van de puppy’s/het nest gepubliceerd worden
 • Kennelnaam
 • Naam, adres, telefoonnummer, email en hyperlink naar de website van de Kennelhouder
 • Beide fokdieren met vermelding van de ouders
 • Behaalde officiële show/werk titels van de Raad van Beheer en NVBH
 • Uitslagen van de NVBH gedragstest en HD onderzoek
 • Eigenaar van de dekreu

Fokcombinaties die niet zijn aangevraagd en/of niet voldoen aan het fokreglement van de NVBH worden niet vermeld op de website en/of het clubblad.

Verder geldt:

 • Alle dek- en geboorteberichten die binnen drie weken bij de Commissie Fokkerij gemeld zijn en voldoen aan boven gestelde regels, worden geplaatst.
 • Verlenging van een geboortebericht dient vóór het bereiken van de 8 weken te gebeuren, anders wordt het geboortebericht bij 8 weken verwijderd.

Dek- en geboorteberichten kunnen middels het invullen van het online formulier plaatsvinden:

 • Dekbericht aanmelden
 • Geboortebericht, dekking reeds gemeld
 • Geboortebericht aanmelden

Voor vragen aan de Commissie Fokkerij: contact


De Commissie Fokkerij bepaalt hoe een dek- of geboortebericht geplaatst wordt.