Technische Commissie Werkhonden

 Rekeningnummer: NL98 RABO 0115 7533 38 / RABONL2U t.n.v. NVBH/TCW

HermanLuttikhuisen

 

 

Voorzitter

Herman Luttikhuisen

Contact

Tevens:
     - Commissaris africhting
     - Budgethouder
     - Communicatie Hoofdbestuur / FMBB / CHW
     - Financiën + NK Belgische Herders

NicovanVliet  

 

Secretaris

Nico van Vliet

Contact

Tevens Communicatie met:
     - Kringgroepen
     - TCW - intern
     - CWH - examens en wedstrijd uitslagen
     - Redactie en Website voor examens en uitslagen
      

Vacature TCW     

Lid

Vacature (waarneming door Herman Luttikhuisen)

Contact

Tevens:
     WK FMBB
     Communicatie:
     - overige NVBH Commissies
     - inhoudelijk TCW
     - NVBH Redactie
     - Website