Overlijdensbericht Jan Marsilje

Op 21 april 2017 is dhr. Jan Marsilje op 80 jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed overleden.
Jan Marsilje was van 1992 t/m 1994 voorzitter van de NVBH en een groot aantal jaren lid van de Geschillencommissie.
Samen met zijn vrouw Addy fokte hij Groenendaelers onder de kennelnaam "v. 't Bensteetje".
Jan Marsilje wordt op 28 april in besloten kring gecremeerd.

Wij wensen Addy en de familie heel veel sterkte toe.

Het bestuur

Werkgroep Herding

Werkgroep Herding

 Rekeningnummer: NL32 RABO 0115 7533 62 / RABONL2U | Ten name van: NVBH Herding

AngeliquevanVogelpoel   

 

Lid

Angelique van Vogelpoel

Contact