Technische Commissie Werkhonden

Rekeningnummer: NL98 RABO 0115 7533 38 / RABONL2U t.n.v. NVBH/TCW

JanWillemTesink 

 

 

Voorzitter

Jan Willem Tesink

Contact

 • Communicatie
  • Hoofdbestuur
  • CWH
 • Organisatie
  • WK FMBB teams IGP / Mondioring
NicovanVliet  

 

Secretaris / Budgethouder

Nico van Vliet

Contact

 • Communicatie
  • Hoofdbestuur
  • Kringgroepen
  • Overige NVBH Commissies
  • CWH examens en wedstrijd uitslagen
  • Redactie en Website voor examens en uitslagen
 • Organisatie NK Belgische Herders
        
EgonAmrein 01     

Pakwerkerszaken

Egon Amrein

Contact

 • Communicatie
  • Hoofdbestuur
 • WK FMBB teams IGP / Mondioring
 • Organisatie NK Belgische Herders