De NVBH Fokker

De fokker, woonachtig in Nederland, die voldoet aan het gestelde in het Verenigingsfokreglement NVBH en deze voor kennisgeving heeft ondertekend, mag zich NVBH-fokker noemen. Uitzondering hierop zijn de fokkers die volgens de oude regeling vielen onder “erkende fokkers woonachtig in het buitenland”. Zij kennen dezelfde rechten en plichten als de NVBH-fokker woonachtig in Nederland. Een NVBH-fokker komt in aanmerking voor pupbemiddeling en naamsvermelding in het cluborgaan, er worden maximaal 3 nesten per jaar voor eenzelfde fokker bemiddeld.

Op de website van de NVBH heeft de NVBH-fokker recht op volledige vermelding. Het voor bemiddeling aangeboden nest van de NVBH-fokker komt naast de reguliere pupbemiddeling, in aanmerking voor vermelding op de website. De NVBH-fokker is vrij in het vullen van de pagina die is gerelateerd aan het te bemiddelen nest. Het is de NVBH-fokker toegestaan een link te plaatsen naar de eigen website. De NVBH-fokker is verplicht al zijn fokactiviteiten aan de club te melden. De NVBH-fokker dient op het moment van aanvraag minimaal één (1) jaar lid te zijn van onze vereniging en de teef dient zijn eigendom te zijn.

Bij het niet naleven van het gestelde in het fokreglement, wordt de vermelding van de NVBH-fokker van de website verwijderd vanaf de dekkingsdatum voor een periode van 6 maanden. De NVBH-fokker zal zijn honden niet voor de zevende (7) levensweek en pas nadat de honden namens de Raad van Beheer gechipt zijn, of door een door de F.C.I. erkende buitenlandse instantie gechipt of getatoeëerd zijn, afleveren. De NVBH-fokker zal zorg dragen voor een deugdelijke ontworming en inenting van de honden, volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de dierenarts ingevuld paspoort.

Kennelvermeldingen

Ga naar plaatsingsvoorwaarden kennels.

Gedragscode Fokkers NVBH

Ga naar Gedragscode Fokkers NVBH