Gedenkhoekje

Plaats om mensen te herdenken die zich bij leven en welzijn verdienstelijk hebben gemaakt voor de NVBH.

IM Eugenie van Aalten

3 september 1971 – 28 februari 2016

Lees verder ………