In Memoriam Eugenie van Aalten

In Memoriam

3 september 1971 – 28 februari 2016

Eugenie van Aalten

Eugenie

Met het overlijden van Eugenie verliest de NVBH een lid en vrijwilliger
welke zich jarenlang voor de vereniging en haar leden met volle overtuiging
heeft ingezet. Als commissielid was Eugenie zeer betrokken bij de
bestuurlijke en agility-activiteiten van de NVBH. Belgische herders had ze in
haar hart gesloten en dan speciaal de Groenendaeler. Naast de NVBH
ontplooide Eugenie vele activiteiten op agilitygebied, zoals les geven, zelf
lopen en de organisatie van vele wedstrijden. De belangstelling voor haar
favoriete ras, de Groenendaeler was overduidelijk; hier wist ze veel over te
vertellen. Gevoel voor talen had Eugenie ook en dat kwam haar goed van
pas als coach van het WK-Team. Als FMBB agility WK-coach was ze in 2014
en 2015 succesvol met als hoogtepunt de WK titel voor een Nederlandse
combinatie in Tsjechiƫ.

Eugenie is veel te vroeg uit ons leven verdwenen en laat een grote leegte
achter. De mensen die haar gekend hebben zullen zich haar herinneren
vanwege de rust die ze uitstraalde, haar organisatietalenten en de
bereidheid om iedereen met raad en daad bij te staan.

Het bestuur van de NVBH en de leden van de agility-commissie wensen
haar familie, hondensportvrienden en overige goede bekenden
heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

condoleanceregister