voor alle Belgische Herder liefhebbers

Commissies

Geschillencommissie

Op grond van artikel 45 lid 4 van de statuten van de NVBH is de geschillencommissie bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen het bestuur en een of meer bestuursleden en tussen bestuursleden en/of leden onderling, wanneer door het voortbestaan van het geschil de sfeer binnen de vereniging is verstoord of dreigt te worden verstoord, dan wel de goede gang van zaken binnen de vereniging anderszins wordt geschaad of dreigt te worden geschaad.

Het geschil wordt bij voorkeur aanhangig gemaakt via de e-mail, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., maar dit mag ook per post. De correspondentie kunt u dan sturen naar het secretariaat van de NVBH met de vermelding “geschillencommissie”. Bij het aanhangig maken van het geschil is het van belang zo volledig mogelijk te zijn. Geef aan met wie u een geschil heeft en waar het geschil op ziet. Stuur alle van belang zijnde stukken mee.

De kosten voor het aanhangig maken van een geschil bij de geschillencommissie bedragen € 80,00. De geschillencommissie bepaalt bij haar uitspraak wie uiteindelijk de aanvraagkosten moet (terug-)betalen. Nadat het geschil aanhangig is gemaakt, zal de voorzitter van de geschillencommissie bepalen met welke twee leden van de commissie zij het geschil zal behandelen.

Nadat het geschil door beide partijen schriftelijk uiteen is gezet en, wanneer de geschillencommissie dit nodig acht, mondeling is toegelicht, doet de commissie schriftelijk uitspraak. Het bestuur en alle betrokkenen zijn verplicht naar de uitspraken van de commissie te handelen.

Uitspraken van de geschillencommissie zijn via de website terug te lezen door te klikken op UITSPRAKEN. Deze pagina is ook te bereiken via het hoofdmenu-item "Nieuws".

Contact met de geschillencommissie loopt uitsluitend via de voorzitter.

NicolevanderRassel   

 

Voorzitter

Nicole van der Rassel

Contact

PetervanderWeijden 

 

 

Lid

Peter van der Weijden

 

EditSchermann 02   

 

Lid

Edit Schermann

GertMeerholz 01    

Lid

Gert Meerholz

Commissie Website

PaulLooijestijn 02     

Technisch beheerder en Webmaster

Paul Looijestijn

Contact
   

Webmaster - Show

Marion van den Boer

Contact

Commissie Redactie

TheavanNiekerk   

 

Ledenadministratie

Thea van Niekerk

Contact

Telefoon: +31 321 31 86 82

LiselStrobl   

 

Lid

Lisèl Strobl

Contact

     

Lid

Marion van den Boer

Contact

Ledenadministratie

TheavanNiekerk   

 

Ledenadministratie

Thea van Niekerk

Contact

Commissie Show

 Alle contact met de commissie loopt via het secretariaat.

 

TomRoozen 01     

Voorzitter

Tom Roozen

EsthervanTiem 01  

 

Secretariaat

Esther van Tiem

Contact

MartinHummelink  

 

Penningmeester

Martin Hummelink

ErnaStrik 01  

 

Lid

Erna Strik

CathWijnands 01  

 

Lid

Cath Wijnands

   

 

Lid

Marion van den Boer