voor alle Belgische Herder liefhebbers

De commissie TCW

Vacature TCW NicoDe TCW bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter / Commissaris africhting / Budgethouder (contact)

 • Communicatie Hoofdbestuur
 • Communicatie FMBB
 • Organisatie WK FMBB teams IPO / Mondioring
 • Communicatie CWH
 • Financiën

 

 

NicovanVlietNico van Vliet – Secretaris (contact)

 • Communicatie kringgroepen
 • Communicatie - overige NVBH Commissies
 • Communicatie TCW - intern
 • Communicatie CWH - examens en wedstrijd uitslagen
 • Communicatie Redactie en Website - examens en wedstrijd uitslagen
 • Organisatie NK Belgische herders

 

 

 

Vacature TCW NicoVacature – Lid

 

 

 

 

 

 

 tcw comissie1Wat wordt er o.a. door de Technisch Commissie Werkhonden gedaan?

 • De TCW behartigt de belangen m.b.t. het behoud van de gebruikswaarde van de Belgische Herder door middel van het stimuleren van de africhtingssport en het organiseren van hiermee in verband staande evenementen.
 • De TCW behandelt alle zaken aangaande de africhtingsactiviteiten met betrekking tot de werkende Belgische Herder.
 • De TCW informeert de NVBH Kringgroepen over reglementswijzigingen en -aanpassingen vanuit de Raad van Beheer en Commissie Werkhonden.
 • Minimaal eenmaal per jaar vindt een overlegvergadering plaats tussen de TCW en een afvaardiging van max. 2 personen per Kringgroep. De voorzitter van de TCW leidt deze vergadering.
 • Voor de jaarlijkse africhtingsexamens die de NVBH-Kringgroepen aanvragen, dient de TCW toestemming te verlenen.
 • De financiële administratie inzake afdracht van de examengelden aan de NVBH vindt door de TCW plaats.
 • De TCW adviseert het bestuur NVBH in alle zaken betreffende de werkhonden met betrekking tot Belgische Herders. Een afgevaardigde van de TCW vertegenwoordigt de NVBH in vergaderingen van de Commissie Werkhonden (CWH) van de Raad van Beheer.
 • De TCW organiseert het jaarlijkse Nederlands Kampioenschap IPO. Kringgroepen kunnen participeren in de uitvoering van de organisatie.
 • Het verzorgen van kopij t.b.v. het cluborgaan en de website m.b.t. examen- en wedstrijdresultaten van Belgische Herdershonden.
 • De TCW draagt zorg voor het beheer van de pakwerklicenties welke door de NVBH worden afgegeven.
 • Aan de hand van de jaarlijkse Nationale kwalificatiedag via de NBG pakwerkersdagen, vindt een beoordeling van de status van de NVBH-pakwerkers plaats.
 • Jaarlijks selecteert de TCW een aantal Nederlandse combinaties van geleider-hond welke de NVBH zullen vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap IPO en Mondioring voor Belgische Herdershonden, waarbij het Nederlands Kampioenschap IPO van de NVBH een verplichte wedstrijd is voor de IPO deelnemers aan de Wereldkampioenschappen

Onder het menu "de NVBH" > "Commissie Evenementen" > "Technische Commissie Werkhonden" vindt u:

 • Informatie over de samenstelling van de TCW commissie.
 • Informatie betreffende rekeningnummer.
 • Mogelijkheden om contact op te nemen met commissieleden.