Uitspraken Geschillencommissie

10-02-2019 Geschillencommissie uitspraak

Samenvatting
Onvoldoende aannemelijk dat sprake is van hard handling. De door verweerder jegens eiser getroffen maatregel moet ongedaan worden gemaakt.
Lees verder.

20-06-2017 Geschillencommissie uitspraak

Samenvatting
Het plaatsen van eiser op de reservelijst voor het WK vanwege zijn afwezigheid bij de team-samenstellingsdag is in het onderhavige geval niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
Lees verder