Selectiecriteria FCI Obedience FMBB.

Selectiecriteria FCI Obedience FMBB.

Algemene voorwaarden voor deelname zijn:
• de geleider zoals deze op de startlicentie vermeld staat dient minstens vanaf 1 januari van het voorafgaande jaar (gezins)lid te zijn van de NVBH om deel te kunnen nemen aan het FMBB.
• de eigenaar dient de Nederlandse nationaliteit te bezitten.
• de hond moet beschikken over een geldige stamboom.
• de combinatie moet in het bezit te zijn van een geldig OB-diploma, voor de in te schrijven klasse en minimaal één maal een U hebben behaald in die klasse.
Bij onduidelijkheid/ twijfel zal de combinatie uitgesloten worden van deelname.
Tenslotte:
Er kunnen situaties voorkomen waarin deze regeling niet voorziet. In dat geval beslist de Obedience commissie van de NVBH, zo mogelijk na overleg met de teamleider.

Voor de FCI Obedience kan men zich op de volgende manier plaatsen.
Een ieder die aan bovenstaande regels voldoet en een U heeft behaald in de klasse waarin op het FMBB gestart gaat worden kan deelnemen.
Met in acht neming van het maximaal aantal deelnemers van 8 waarvan maximaal 6 in de OB3, die per land uitgezonden kunnen worden. Waarbij vermeld wordt dat de deelnemersplaatsen in de OB3 te allen tijde als eerste zullen worden toegekend en de overige plaatsen zullen worden toebedeeld aan de deelnemers met de hoogste gemiddelde punten over drie wedstrijden in de klassen OB1 of OB2.
In het voorkomende geval dat er meer deelnemers dan plaatsen zijn, zullen er 5 wedstrijden uit de Nederlandse Obedience competitie als kwalificatiewedstrijden gebruikt worden. Dit zullen de eerste 3 wedstrijden in het jaar van de FMBB zijn en de laatste 2 wedstrijden van het voorafgaande jaar.

Voor het FMBB 2020 zijn dat de onderstaande wedstrijden:
• AKC Waterland, 10-11-2019
• URV, 24-11-2019
• RvB, 23-02-2020
• KC Zeist, 15-03-2020
• KC Hoogeveen, 29-03-2020

De deelnemers met het hoogste gemiddelde over 3 van deze 5 wedstrijden worden geselecteerd.

FCI- Obedience commissie.