rule34 erotic solo sex makes her pussy cum. jav horny filipina sucks white cock. bizontube

Intervariëteiten

0 Comments

Op de website van onze collega rasvereniging BHCN is een artikel gepubliceerd over intervariëteiten, HIER te lezen. Dit is een zeer informatief artikel waarbij de Commissie Fokkerij van de NVBH zich op zeer veel vlakken kan vinden met de inhoud. Om de discussie over dit onderwerp te stroomlijnen is het echter noodzakelijk om kennis te nemen van Artikel III. 14B KR (Kynologisch Reglement) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de bijbehorende lijst met toegestane kruisingen.
De bijbehorende lijst geeft aan:
“Kruisingen van hondenrassen is mogelijk tussen de volgende rasvariëteiten nadat voldaan is aan de voorwaarden van artikel III. 14B KR”. De volgende kruisingen staan op deze lijst:

 • Belgische herdershond, FCI-standaard nr. 15
 • Groenendaeler X Tervuerense herder
 • Tervuerense herder X Mechelse herder
 • Mechelse herder X Laekense herder

Andere kruisingen zijn dus niet bespreekbaar!

Verder vermeldt lid 2b van het genoemde artikel:
“Voordat variëteitkruisingen mogen worden toegepast, moet de rasvereniging een plan maken dat als basis dient voor de mogelijkheid te komen tot variëteitkruisingen. Uitgangspunt voor een dergelijk plan is, dat het toestaan van variëteitkruisingen alleen zin heeft als dit leidt tot verbetering van het ras of een noodzakelijke verbreding van de fokbasis.”
Zoals het artikel van de BHCN naar mening van de Commissie Fokkerij terecht vermeldt, zou dit alleen van toepassing kunnen zijn voor de kruising van Mechelse herder x Laekense herder. Hiervoor zou dus wel een degelijk beargumenteerd plan gemaakt moeten worden wat hiervoor als basis dient. Samenwerking tussen NVBH en BHCN lijkt ons hierbij onontbeerlijk. Voor de duidelijkheid verloopt dit jaar het gemaakte convenant tussen de NVBH en de Raad van Beheer, maar zonder het genoemde plan blijven gemaakte afspraken onverminderd van toepassing.
Fokkerij Toets Commissie

Per 1 Augustus 2013 is een wijziging van artikel III.14B aangenomen. De gewijzigde inhoud is hieronder integraal vermeld. Wat is hierin nu belangrijk. Artikel 2c geeft aan dat niet alleen bovenstaande geldt in lid 2b, maar dat variëteitkruisingen daarbij ook bijdragen aan vermijden en verminderen van gezondheidsproblemen, wat de argumentatie over het toelaten van variëteitkruisingen lastiger maakt. Daarbij vermeldt artikel 2a dat een mogelijk plan gemaakt moet worden door de rasvereniging(en), wat inhoudt dat dit in geval van meerdere rasverenigingen enkel in overleg kan gebeuren. Samenwerking met de BHCN over dit onderwerp was al wenselijk, maar vanaf 1 augustus ook noodzakelijk om een voorstel te kunnen maken.

Artikel III.14B

 1. Conform het gestelde in de circulaire van de FCI van 9 januari 2012 (nr. 4/2012) zijn kruisingen tussen verschillende Variëteiten van eenzelfde Ras en tussen gerelateerde Rassen onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
 2. Het kruisen van Variëteiten en gerelateerde Rassen is alleen toegestaan als:
  a. de betrokken Rasvereniging(en) een plan van aanpak heeft opgesteld, in samenwerking met de voor het Ras bevoegde kennelclub, onder toezicht van de FCI Scientific & Breeding Commissions;
  b. in het plan van aanpak aangetoond is dat de voorgestelde kruising bijdraagt aan verbetering van het Ras of een noodzakelijke verbreding van de fokbasis;
  c. de voorgestelde kruisingen bijdragen aan het vermijden en het verminderen van gezondheidsproblemen. Het overzicht, zoals opgesteld in de FCI circulaire 04/2012, is hierbij leidend.
 3. De Variëteiten met verschillende CACIB’s en de Rassen, waarvoor de FCI kruisingen onder de in lid 2 genoemde voorwaarden toestaat, staan op de website van de Raad van Beheer vermeld.
 4. Het bestuur van de Raad van Beheer beslist of goedkeuring wordt verleend aan het ingediende plan van aanpak, zoals genoemd in lid 2. Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, stelt het bestuur aanvullende voorwaarden aan de voorgestelde kruisingen.
 5. Honden die voortkomen uit een kruising die niet is toegestaan, worden niet in het Nederlands Hondenstamboek ingeschreven.

my sources www.bokepvideoshd.com pov doggystyle with a latina amateur. petite blonde honey gets pounded by a black cock. antarvasnavideos.club http://tokyomotion.pro