Import honden voorwaarden plaatsing

0 Comments

Voorwaarden plaatsing geïmporteerde honden:

• Honden worden geplaatst na beoordeling door de Commissie Fokkerij.
• Honden blijven maximaal 3 maanden op de site staan.
• Aanmelden per online formulier.