Import honden voorwaarden plaatsing

Voorwaarden plaatsing geïmporteerde honden:

• Honden worden geplaatst na beoordeling door de Commissie Fokkerij.• Honden blijven maximaal 3 maanden op de site staan.• Aanmelden per online formulier.

Read more