0 Comments

Overlijdensdata van uw Belgische Herders

De Commissie Fokkerij zou het zeer op prijs stellen als de overlijdensdata van uw Belgische Herders worden doorgegeven, graag met datum en oorzaak van overlijden .U kunt dit doen via het e-mail aan maagkanker@nvbh.eu. Anne-Marie Smolders

0 Comments

Steun het maagkankeronderzoek!

De eerste donaties zijn binnen, dank voor jullie hulp. The first donations are booked, thank you for your help. We hopen dat veel mensen zullen volgen en het onderzoek zullen steunen om onze Belg gezond te houden. Hope that many people will follow and support the study and keep our Belgians healthy. Bank details zijn: […]

0 Comments

Facebookgroep maagkanker

Facebookgroep speciaal gericht op maagkanker bij de langharige Belgische HerdersAnne-Marie Smolders heeft een Facebookgroep opgericht om alle wetenswaardigheden rond maagkanker bij de Tervuerense en Groenendaeler op één plaats te bundelen en met name ook toegankelijk te maken voor buitenlanders met Belgische Herders. Mogelijk kunnen er via deze weg andere, voor Nederland minder bekende, bloedlijnen beschikbaar […]

0 Comments

Oproep maagkankeronderzoek

Gezocht: GEZONDE, OUDE Tervuerense of Groenendaelers Maagkanker is een verschrikkelijke en dodelijke ziekte, die bovengemiddeld voorkomt in de langharige Belgische Herder, te weten: de Tervuerense herder en de Groenendaeler. Op dit moment is er een groot onderzoek gaande, waaraan het Kankerfonds voor Dieren, Faculteit Diergeneeskunde en de rasvereniging deelneemt. Het doel van het onderzoek is […]

0 Comments

Melden maagproblemen

Oproep voor eigenaren en fokkers van Belgische Herders met hond met maagproblemen. In het (jonge) verleden is gebleken dat er door dierenartsen niet altijd de juiste onderzoeken zijn gedaan bij maagproblemen en er materiaal (bloed) verloren is gegaan. Dit kan beter. En daarom vraag ik aan iedereen die mogelijke maagproblemen bij zijn hond constateert, om […]