Gedragscode Fokkers NVBH

Ondertekende fokker verklaart dat hij/zij:

  • Heeft kennis van het Kynologisch Reglement en handelt in overeenstemming met het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer.
  • Heeft kennis genomen van en handelt in overeenstemming met het rasspecifiek fokreglement van de NVBH, Read more
Read more

Toelichting Fokkerslijst en Dekreuenlijst

Aangezien het bestuur veel vragen heeft ontvangen m.b.t. het doel van de nieuwe fokkers- en dekreuenlijst en de relatie met de huidige primeringslijst hierbij een toelichting.

Fokkerslijst Omdat de lijst met fokkers op onze website gedurende lange tijd niet Read more

Read more

Intervariëteiten

Op de website van onze collega rasvereniging BHCN is een artikel gepubliceerd over intervariëteiten, HIER te lezen. Dit is een zeer informatief artikel waarbij de Commissie Fokkerij van de NVBH zich op zeer veel vlakken kan vinden met de Read more

Read more