0 Comments

Brief ECVO wijzigingen in Scheme 2016-08-29

0 Comments

Gedragscode Fokkers NVBH

Ondertekende fokker verklaart dat hij/zij: Heeft kennis van het Kynologisch Reglement en handelt in overeenstemming met het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer. Heeft kennis genomen van en handelt in overeenstemming met het rasspecifiek fokreglement van de NVBH, het “Verenigingsfokreglement Belgische Herdershond” van 28 mei 2013. De honden en pups van de fokker dienen […]

0 Comments

Toelichting Fokkerslijst en Dekreuenlijst

Aangezien het bestuur veel vragen heeft ontvangen m.b.t. het doel van de nieuwe fokkers- en dekreuenlijst en de relatie met de huidige primeringslijst hierbij een toelichting. Fokkerslijst Omdat de lijst met fokkers op onze website gedurende lange tijd niet onderhouden is en wij als vereniging momenteel niet goed weten hoeveel en welke Belgische herderfokkers (nog) […]

0 Comments

Intervariëteiten

Op de website van onze collega rasvereniging BHCN is een artikel gepubliceerd over intervariëteiten, HIER te lezen. Dit is een zeer informatief artikel waarbij de Commissie Fokkerij van de NVBH zich op zeer veel vlakken kan vinden met de inhoud. Om de discussie over dit onderwerp te stroomlijnen is het echter noodzakelijk om kennis te […]